Ý Nghĩa Của Dấu Thiên Tâm Đạo

Thiên Tâm Đạo là gì?

Thiên Tâm Đạo là đạo của Thời đại mới, kỷ nguyên của ánh sáng, hòa bình, sự thịnh vượng, đạo của hợp lòng người, hợp sơn hà, đại địa, hợp với trời, lấy tâm từ bi thương xót, giúp đỡ muôn loài, hướng đến một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Tâm Đạo là đạo của Thế giới mới, đạo trời Phật Pháp.

 • Dấu Thiên Tâm Đạo lấy biểu tượng chữ Thập (+) Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng
 • Dấu ngang ( – ): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
 • Dấu sổ xuống ( I ): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh – hướng thượng để có đời sống cao thượng – có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác.
 • Dấu trái tim (): Chính là Tâm hay lòng người. Cho dù Đông hay Tây – Nam hay Bắc. Đời nay – Đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung – Ấy là Đạo.
Thiên Tâm Đạo
Dấu Thiên Tâm Đạo

Cách gia nhập Thiên Tâm Đạo như thế nào?

Đáp: Nhập Môn: Cần thành tâm quay về hướng Đông Bắc cổng Thiên Đình khấn lạy 12 lạy xin nguyệnthề (Bàn nhỏ hay lớn tùy, cùng 12 đèn cầy, 12 ly bông, 12 ly nước), ngủ quả trái cây

Hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo. Đặt tên cho mình thì lấy Thiên Tâm làm đầu.

Ví dụ: Thiên Tâm Chánh – Thiên Tâm Hạnh

Bài Sám Hối Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời

Con Tên Hồng Trần là ..Ngô Tuấn Kiệt Tên Thiên là Thiên Tuấn Kiệt Hôm nay con thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cã 96 vạn ức Thiên căn từ Thượng Đế xuống hồng trần ,cỏi ta bà đầy ô trượt này,xưa nay con gì tham dục vọng“Danh-Lợi-Tiền-Tài-Ái-Ố-Hỷ-Nộ”gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp.

Bây giờ con xin thành Tâm sám hối nhờ ơn trên Cha Thượng Đế,Mẹ Phật Mẫu hồng ân hải hà tha thứ cho con làm lại cuộc đời,con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm,từ nay con nguyện ăn hiền ở lành tu nhân tích đức để được về cùng bên Cha mẹ nơi cỏi Thiên Đàng vĩnh cữu .

Cách thức thờ cúng và sinh hoạt như thế nào ?

Tùy theo hoàn cảnh- gia đình mà thờ cúng. Không nhất thiết phải thờ đầy đủ, tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ – tôn nghiêm.

 • Tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Tượng Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu
 • Tượng Phật

Không cần rườm rà hình thức nghi lễ – đơn giản nhưng trang nghiêm – hết lòng.

*** Không chủ trương hộ niệm, đốt vàng mã và ăn mặc gọn gàng không cần rườm rà hình thức bề ngoài để thích hợp toàn sắc dân trên thế giới gia nhập Thiên Tâm tu theo Pháp Phật. ***

Hình Cha Mẹ có thể rửa/in ra để thờ phượng

Danh hiệu Cha Mẹ là những Vị nào ?

Ngọc Hoàng (Cha) – Những quốc gia trên thế giới gọi danh hiệu Ngài là Thượng Đế, Chúa Trời hay là Allah, Brahman.

 • Mẫu Mẹ – là Mẹ của Nhân Loại, Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Maria cũng đều hóa thân của Đại Thánh Mẫu. Là tín ngưỡng nhân gian lâu đời ở Châu Á, mặc dù chưa phải là Tôn Giáo nhưng có rất nhiều người tin theo. Và quan trọng đã mang lại bình an và hạnh phúc trong gia đình –trong xã hội.

Cần phải giữ 12 giáo luật

Cách ngồi thiền cho người sơ căn

Chú thích:

Không phải một hay vài vũ trụ vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động.

 • Các sinh vật trong hằng sa cõi đang sanh sanh – diệt diệt.
 • Hoa lá – cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo.
 • Văn minh – văn hóa của nhân loại cũng theo thời gian mà hưng thịnh – tàn phai.
 • Tôn giáo – tín ngưỡng – phong tục – tập quán trong cuộc sống của loài người không bao giờ ngừng nghỉ.
 • Đức Phật Thích Ca đã thấy – đã hiểu – đã chứng như vậy nên Ngài ứng hiện – hóa thân vô số vào muôn cõi độ sanh.

Trang sức bạc dấu Thiên Tâm Đạo

Quý khách có thể đặt mua hoặc đặt làm theo mẫu riêng tại https://m.mygift.vn