Ý Nghĩa Của Cỏ 4 Lá

Ý Nghĩa Của Cỏ 4 Lá

Ý Nghĩa Của Cỏ 4 Lá

Cỏ Bốn Lá có tên khác là Tứ Diệp Thảo, Xa Trục Thảo bốn cánh, Cỏ Linh Lăng, tên tiếng Anh Four-leaf Clover, hay Lucky four Leaf, tiếng Nhật Yotsuba no kuroobaa. Bình thường loại cỏ này chỉ có 3 lá, cơ hội tìm thấy cỏ 4 lá là 1 trên 10.000.