nguyên liệu bạc

Các Loại Bạc Trong Ngành Trang Sức

Các Loại Bạc Trong Ngành Trang Sức

Chúng ta biết có nhiều loại bạc trong ngành trang sức, bạn thường nghe nhắc đến cái tên bạc 925, bạc Thái, bạc ta, bạc Ý rồi bạc xi,… Vậy chúng là bạc gì? Vai trò trong ngành trang sức thế nào?