làm sáng trang sức bạc

6 mẹo làm sáng trắng bạc tại nhà

6 mẹo làm sáng trắng bạc tại nhà

Bạc ta hay bạc nguyên chất khi tiếp xúc với lưu huỳnh có trong tuyến mồ hôi và trong không khí đều bị đen nhưng phần đen của bạc chỉ là lớp xỉn bao ngoài thân bạc.